Czarter komentarze

obowiązki prawne wydawca strony internetowej

Redaktor strony internetowej jest odpowiedzialna za ich treść. Umożliwienie komentarzy na witrynie nie zwalnia minimum odpowiedzialności na ich zawartości. Jest on zobowiązany do umiarkowanego jeśli nie a priori, Przynajmniej posteriori, gdy sporna sytuacja pojawia.

Edytor książki Backpacker zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia nielegalnej publikacji komentarzy na swojej stronie internetowej.

Wolność słowa

"Wolna wymiana myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw człowieka, Każdy obywatel może więc mówić, napisać, drukować swobodnie, podlega odpowiedzialności za nadużycie tej wolności w przypadkach określonych przez prawo. »
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

Jednak wolność słowa nie jest prawem absolutnym i kilka ograniczeń do niego zastosowanie przepisami prawa francuskiego.

Typ zawartości usankcjonowane prawem francuskim

  • Tout propos diffamatoire ou insultant
  • Podżeganie do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec osoby lub grupy osób z powodu :
    • ich miejsca pochodzenia, pochodzenie etniczne, pochodzenie etniczne lub jej brak, narodowość lub określonej religii
    • seks, orientację seksualną czy niepełnosprawność
  • sprawozdanie uzasadniające lub relatywizować zbrodni przeciwko ludzkości